Våra kunder

På SveaReal är vi proaktiva och tar initiativet i vår dialog med våra kunder.

SveaReal är ett fastighetsbolag med tydlig profil där såväl kundnytta som ägarnytta står i fokus. Vi har täta dialoger med våra kunder och skapar lösningar som tillför värde för både dem och oss.

Vi publicerar regelbundet korta intervjuer med några av våra kunder. Vi tycker det är viktigt att de kommer till tals - både de stora och de mindre. För oss är de lika värdefulla!