Vision och affärsidé

Vår vision

SveaReal är ett framgångsrikt fastighetsbolag med en tydlig profil och i tillväxt för att attrahera kunder,  medarbetare, affärspartners och kapitalmarknaden.
 

Vår affärsidé

SveaReal äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter för kontor, logistik och industri på prioriterade tillväxtorter och logistikcentra.

SveaReals framgång bygger på medarbetarnas kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.