Fastigheter

Kommun Fastighetsbeteckning Gata Byggnadstyp
Malmö StorbÄdan 4 Hemsögatan 18 Lagerfastighet
Lund Hunnerup 1 S:t Lars vÀg 41-54 Kontorsfastighet
Stockholm Administratören 1 PartihandlarvÀgen 2 Lager, Kontor
Malmö StorbÄdan 5 Hemsögatan 14-16 Lagerfastighet Green Building
Norrköping Industrien 17 Exportgatan 28,32 Lagerfastighet
Linköping Antennen 10 Alkagatan 2 Lager, Kontor, Industri
Malmö Svavlet 4 Emilstorpsgatan 24 Kontorsfastighet
Haninge Jordbromalm 6:16 LagervÀgen 28 Lager, Kontor, Industri
Helsingborg Asien 20 Kvarnstensgatan 11 Lager, Kontor
Malmö SvinbÄdan 4 BrÀnnögatan 9 Lager, Kontor, Industri Green Building
Haninge Jordbromalm 6:60 RörvÀgen 4-8 Lagerfastighet
Helsingborg Jupiter 12 GrenadjÀrsgatan 8 Kontorsfastighet Green Building

Sidor