Fastigheter

Kommun Fastighetsbeteckning Gata Byggnadstyp
Malmö Svavlet 4 Emilstorpsgatan 24 Kontorsfastighet
Haninge Jordbromalm 6:16 LagervÀgen 28 Lager, Kontor, Industri
Stockholm Administratören 1 PartihandlarvÀgen 2 Lager, Kontor
Malmö SvinbÄdan 4 BrÀnnögatan 9 Lager, Kontor, Industri Green Building
Haninge Jordbromalm 6:60 RörvÀgen 4-8 Lagerfastighet
Linköping Antennen 10 Alkagatan 2 Lager, Kontor, Industri
Malmö SvinbÄdan 5 TÀrnögatan 3 Lagerfastighet Green Building
Helsingborg Jupiter 12 GrenadjÀrsgatan 8 Kontorsfastighet Green Building
Helsingborg Asien 20 Kvarnstensgatan 11 Lager, Kontor
Malmö SÀmjan 2 SofielundsvÀgen 55 Industrifastighet Green Building
Helsingborg Kavalleristen 11 BergavÀgen 1 Kontorsfastighet Green Building
VÀsterÄs Klio 10 Norra KÀllgatan 17 Kontor, handel

Sidor